Aktuálne školenia

Školenie Začiatok Trvanie Forma Jazyk Detaily
ID 417 Core Tools new 27.01.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 28.01.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
Požiadavky normy ISO 19011:2018 03.02.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ISO 37001:2016 03.02.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 50001:2018 10.02.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Qualification of VDA6.3 Process Auditor 14.02.2022 08:00 4 dni on-line EN Viac info
IATF 16949 Kvalifikácia pre interných/externých audítorov 16.02.2022 08:00 3 dni on-line SK Viac info
Neistoty merania new 16.02.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 21.02.2022 08:59 4 dni on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 22.02.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 503 PSCR 23.02.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 24.02.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 25.02.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 410 VDA2 01.03.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
IATF 16949 Kvalifikácia pre interných/externých audítorov 01.03.2022 08:00 3 dni on-line SK Viac info
Požiadavky normy IATF 16949 na ľudské zdroje new 04.03.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
Požiadavky normy IATF 16949 na projektové riadenie new 07.03.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 VDA 6.3 Examination for Certified Process Auditor 08.03.2022 08:00 1 den prezenčne EN Viac info
Metrológia v praxi a firemný metrológ new 09.03.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 10.03.2022 08:00 2 dni on-line SK Viac info
AQP (APQP, PPAP) požiadavky spoločnosti Stellantis new 15.03.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 21.03.2022 08:00 4 dni on-line SK Viac info
Stellantis QIP V4 new 22.03.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 503 PSCR 23.03.2022 08:00 2 dni on-line EN Viac info
Interný audítor v skúšobných a kalibračných laboratóriách new 23.03.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 24.03.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 25.03.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
CSR3 of Stellantis new 29.03.2022 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
Auditovanie podľa normy IATF16949 new 08.04.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 23.05.2022 08:00 4 dni on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 27.05.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia a úrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac