Aktuálne školenia

Školenie Začiatok Trvanie Forma Jazyk Detaily
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 22.10.2021 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
Metrológia v praxi 26.10.2021 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
Požiadavky normy ISO 14001 26.10.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 503 PSCR 27.10.2021 08:00 2 dni on-line EN Viac info
AQP (APQP, PPAP) požiadavky spoločnosti Stellantis 27.10.2021 08:00 2 dni prezenčne SK Viac info
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 27.10.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 28.10.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Tvoríme materiálové toky 28.10.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 19011:2018 03.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
Základy Lean manažérstva 03.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 50001:2018 03.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
Formel Q 08.11.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
IATF: Výklad požiadaviek ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 v automobilovom priemysle 08.11.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Kontrolný plán 09.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
Stellantis QIP V4 09.11.2021 08:00 3 dni prezenčne SK Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 11.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
Štíhla stratégia 12.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
8D REPORT 16.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 503 PSCR 18.11.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Kultúra kontinuálneho zlepšovania TOYOTA KATA 18.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 22.11.2021 08:00 4 dni on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 22.11.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
AQP (APQP, PPAP) requirements of Stellantis Group 23.11.2021 08:00 2 dni on-line EN Viac info
ID 353 VDA 6.3 Procesný audítor - skúška 26.11.2021 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 02.12.2021 08:57 1 den on-line SK Viac info
Stellantis QIP V4 07.12.2021 08:00 3 dni on-line EN Viac info
ID 417 Core Tools 09.12.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 13.12.2021 08:00 4 dni on-line SK Viac info
ID 315 Qualification of VDA6.3 Process Auditor 13.12.2021 08:00 4 dni on-line EN Viac info
ID 503 PSCR 15.12.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 17.12.2021 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 353 EXAM Qualification of VDA 6.3 Process Auditor 17.12.2021 08:00 1 den prezenčne EN Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 17.01.2022 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 24.01.2022 08:00 4 dni on-line SK Viac info
ID 353 VDA 6.3 Procesný audítor - skúška 28.01.2022 08:00 1 den prezenčne SK Viac info

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia a úrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac