Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSKbanner 2020

teaser2

Pridajte sa k nám!

MEMBERSHIP OFFER
Členstvom v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu sa stanete súčasťou etablovaného a uznávaného profesijného združenia, ktoré je už 26 rokov spoľahlivým partnerom v oblasti rozvoja a kvality...

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu / Slovak Society for Quality

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia a úrovne kvality v spoločnosti.

SSK is a voluntary, non-profit, professional association of civil and legal entities operating in the territory of Slovakia. Our mission is network association members and to raise awareness and the level of quality in business and personal lives.


 

 


SSK

pracovná skupina KVALITA A VZDELÁVANIE - working group Quality and Education

Akreditácia inžinierskych študijných programov EUR-ACE
Accreditation of Engineering Study Programmes EUR-ACEPolitika, ciele, vízia

Vízia SSK

Dosiahnuť, aby sa kvalita stala trvalou a prirodzenou hodnotou a súčasťou života občanov v Slovenskej republike. Stať sa hlavnou hybnou silou v určovaní štandardov kvality života občanov Slovenskej republiky v súlade s úrovňou kvality života štátov Európy.

Vision SSQ

Achieve that quality becomes a permanent and natural part of the values and life of citizens in Slovakia. Become a major driving force in determining the quality of life for citizens of the Slovak Republic.

Čítať viac

Partneri / Partners

Slovenská spoločnosť pre kvalitu je národným reprezentantom v EFQM.

Čítať viac

Pracovné pozície / Job offers