Aktuálne školenia

Školenie Začiatok Trvanie Forma Jazyk Detaily
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 17.05.2021 08:00 4 dni on-line SK Viac info
ID 503 PSCR 19.05.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
8D REPORT 20.05.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
CSR-03 Zaručenie kvality PSA Groupe 20.05.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 21.05.2021 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
AIAG & VDA PFMEA 21.05.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 24.05.2021 08:00 2 dni on-line EN Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 24.05.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 25.05.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 533 PCR Upgrade 27.05.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
Kontrolný plán 27.05.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 410 VDA2 27.05.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 315 Qualification of VDA6.3 Process Auditor 31.05.2021 08:00 4 dni on-line EN Viac info
Požiadavky normy ISO 14001 03.06.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 VDA 6.3 Examination for Certified Process Auditor 04.06.2021 08:00 1 den prezenčne EN Viac info
Interný audítor podľa normy ISO 50001 09.06.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 19011: 2018 10.06.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 10.06.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 14.06.2021 08:00 4 dni on-line SK Viac info
ID 503 PSCR 15.06.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Firemný metrológ 15.06.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 18.06.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 410 VDA2 24.06.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 08.07.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 12.07.2021 08:00 4 dni on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 16.07.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia a úrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac