Pozvánka na školenie: Interný audítor v skúšobných a kalibračných laboratóriách

V zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025:2017 a STN EN ISO 19011:2019


Termín konania: 22.09.2021 09:00

Trvanie: 2 dni

Forma/miesto: prezenčne

Typ: Nelicencované

Jazyk: SK

Cena: 299€


Prihlásiť sa online