Pozvánka na školenie: Systém manažérstva kvality SMK podľa normy ISO 9001:2015

Interný audítor podľa ISO 19011:2018 (všeobecne)


Termín konania: 24.06.2021 08:00

Trvanie: 1 den

Forma/miesto: prezenčne

Typ: VDA

Jazyk: SK

Cena: 105€


Prihlásiť sa online