Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Konferencia EOQ 2017

11 - 12. 10. 2017

Radi by sme Vašu pozornosť upriamili na 61. EOQ Kongres s mottom "Success in digital era - Quality as a key driver".

Čítať viac

EFQM Forum 2017

26 - 27. 10. 2017

Organizácia EFQM organizuje EFQM Forum 2017 v Madride s mottom "Excellence through agility".

Čítať viac

VI. Diskusné fórum

NOVÉ ŠTANDARDY A SMERNICE V ZABEZPEČOVANÍ KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

VI. diskusné fórum organizované Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu v spolupráci so Žilinskou univerzitou  v Žiline na tému  Nové štandardy a smernice v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Cieľom diskusného fóra bol návrh postupov pre implementáciu nových štandardov do prostredia slovenského vysokoškolského vzdelávania a výmena skúseností slovenských škôl v oblasti medzinárodných akreditácii a význam medzinárodných akreditácii v rozvoji kvality slovenského vysokoškolského vzdelávania.

Termín: 17. máj 2016

Čítať viac

TOYOTA KATA

Vážení priatelia kvality, kolegovia a študenti

zorganizovali sme prednášku pána Michala Červinku zo spoločnosti Lean Akademia na tému

TOYOTA KATA, 8.3.2016

Prezentáciu nájdu členovia SSK v knižnici SSK.

Čítať viac

Orientačný seminár o modeloch výnimočnosti / Excellence Models Seminar

Organizovali sme Seminár o modeloch výnimočnosti.

Termín: 8. decembra 2015
Materiály sú dostupné pre účastníkov seminára v časti Knižnica.


Čítať viac

Lean Akadémia

Podujatie partnera SSK Leanea s.r.o.

OTVORENIE LEAN AKADÉMI, 20.11.2015, 15:00, SENEC

Lean Akadémia je nový projekt, ktorý spája teóriu s praxou na jednom mieste. V našich priestorov školíme a trénujeme výrobných i nevýrobných pracovníkov modernými metódami. Princípom je škola hrou na reálnej montážnej linke. 

 

Čítať viac

XXII. ročník medzinárodnej konferencie / World Quality Day Conference

XXII. ročník medzinárodnej konferencie Svetový deň kvality

12.-13. november 2015

Ďalší ročník najprestížnejšieho podujatia v oblasti kvality na Slovensku konaného pri príležitosti Svetového dňa kvality.

názov konferencie: "Is Quality a Philosophy or is it a Mindset? / Kvalita ako filozofia alebo nastavenie mysle?"

Čítať viac

TWI AND 7KATA AS A QUALITY AND PRODUCTIVITY BOOST

Prednáška  pána F.R.  Wijlhuizena MBA z Windesheim univerzity v Holandsku na témy:

HISTORY OF QUALITY MANAGEMENT AND BASICS OF  TRAINING WITHIN INDUSTRY AS THE FUNDAMENT OF LEAN TRAINING WITHIN INDUSTRY AND 7KATA AS A QUALITY AND PRODUCTIVITY BOOST.

    22.10.2015, 15:15, Bratislva

    Materiály sú dostupné pre účastníkov seminára v časti Knižnica.

Čítať viac

V. Diskusné fórum

V. diskusné fórum organizované Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave na tému Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Termín:14. máj 2015

Pozvánka

Závery V. diskusného fóra SSK

Čítať viac

XXI. ročník medzinárodnej konferencie

XXI. ročník medzinárodnej konferencie Svetový deň kvality.

termín: 12.-13. november 2014

Ďalší ročník najprestížnejšieho podujatia v oblasti kvality na Slovensku konaného pri príležitosti Svetového dňa kvality.

názov konferencie: „Zvládanie kompetenčných výziev“ / „Managing competence challenges“

Čítať viac

Q-Profes: Kvalita vo verejnej správe

Slovenská spoločnosť pre kvalitu si vás dovoľuje pozvať na odborný seminár spojený s panelovou diskusiou

Q-PROFES: Kvalita vo verejnej správe

termín konania: 04. december 2013

miesto konania: Účelové zariadenie SÚZA, Bratislava

Online prihláška Q-Profes

Čítať viac