Q-Profes: Kvalita vo verejnej správe

Vážené dámy, vážení páni,

Slovenská spoločnosť pre kvalitu vám prináša už tradične prostredníctvom Q-Profesu inšpiráciu, ako realizovať zmenu, námety, ako zvyšovať svoju výkonnosť, zlepšovať svoje procesy a služby i ako skvalitniť vzťah k svojim zákazníkom. Tentokrát pre organizácie samosprávy, štátnej správy a verejnej správy vôbec.

Hlavným cieľom verejnej správy je poskytovanie služieb občanom a zvyšovanie kvality ich života. K tomu, aby využívanie verejných služieb viedlo k zvyšovaniu kvality života, je nutné zabezpečiť ich kvalitu - mieru naplnenia oprávnených požiadaviek zákazníkov na požadovanú verejnú službu alebo občanov na kvalitu života v danej obci, meste, regióne či kraji.

Mnohé organizácie verejnej správy zvolili manažérstvo kvality ako ideálnu cestu nielen k zvýšeniu kvality svojich služieb a efektívnejšiemu fungovaniu, ale i k spokojnosti občanov s požadovanými službami.

Program odborného seminára je rozdelený do dvoch častí. Plenárna časť sa venuje praktickým skúsenostiam s implementáciou modelov kvality vo verejnej správe, skúsenostiam víťaza súťaže Národná cena SR za kvalitu, či integrácii nástrojov kvality do systému manažérstva organizácie.

Panelová diskusia, ktorá tvorí druhú časť seminára, je zameraná na zdieľanie informácií a dobrej praxe o Externej spätnej väzbe modelu CAF a skúseností úspešných žiadateľov o titul Efektívny používateľ modelu CAF a konkrétne prínosy organizácií, ktoré cestou kvality už kráčajú niekoľko rokov.

Zaujímajú vás kroky implementácie modelov kvality?

Viete, čomu sa treba na tejto ceste vyhnúť?

Neváhajte a príďte na odborný seminár Kvalita vo verejnej správe, ktorý sa uskutoční dňa 4. decembra 2013, v účelovom zariadení SÚZA v Bratislave.

Som presvedčený, že získané informácie vás obohatia a podnietia k novým kontaktom a užšej spolupráci nielen so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu ale aj ďalšími partnermi z vašej oblasti.

 

Milan Šesták, prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu

 

 

Online prihláška Q-Profes

 

 

 

 

Spať