VI. Diskusné fórum

VI. diskusné fórum organizované Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu v spolupráci so Žilinskou univerzitou  v Žiline na tému:

NOVÉ ŠTANDARDY A SMERNICE V ZABEZPEČOVANÍ KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Cieľom diskusného fóra bol návrh pravidiel a postupov pre implementáciu nových štandardov do prostredia slovenského vysokoškolského vzdelávania a výmena skúseností slovenských škôl v oblasti medzinárodných akreditácii a význam medzinárodných akreditácii v rozvoji kvality slovenského vysokoškolského vzdelávania.

Závery diskusného fóra

Termín: 17. máj 2016

Miesto: Žilinská univerzita v Žiline,  Zasadačka Vedeckej rady UNIZA, budova Novej menzy, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, www.uniza.sk,

 

PROGRAM DISKUSNÉHO FÓRA:

10:00 – 10:45   otvorenie podujatia

10.45 – 12.00   ŠTANDARDY A SMERNICE V ZABEZPEČOVANÍ KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., Potenciál systémov manažérstva kvality na vysokých školách (súčasnosť a perspektívy).

PhDr. Adriana Krupová,  Európske štandardy a odporúčania ako činitele podpory zmien v Európskom vzdelávacom priestore“.

doc. Jozef Habánik, PhD.,  Internacionalizácia univerzít a vysokých škôl

13:00 – 13.45  obed

13:45 – 16:00 SKÚSENOSTI  S PROCESOM MEDZINÁRODNEJ AKREDITÁCIE VYSOKÝCH ŠKÔL

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., Medzinárodný Projekt „IBAR“

doc. Ing. Jana Péliová, PhD. , Akreditácia AACSB International

Ing. Robert Brežný, PhD., Značka kvality EUR-ACE

prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., Môžu zahraničné akreditácie pomôcť zvýšiť kvalitu VŠ?


Materiály z podujatia su uverejnené v časti Knižnica, prístupné
pre účastníkov a členov SSK.

Spať