Orientačný seminár o modeloch výnimočnosti / Excellence Models Seminar

Diskutované témy:
Model CAF a samohodnotenie, hlavné kritériá a princípy
Andrea Jančeková, metodik modelu CAF, školiteľ, poradca a posudzovateľ
Naša cesta s modelom CAF - postrehy a skúsenosti
Jozefína Jambrichová, garant modelu CAF, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Externá spätná väzba modelu CAF alebo ako získať titul Efektívny používateľmodelu CAF
Pavel Večeřa, projektový manažér pre oblasť kvality, metodik modelu CAF, Implementačná agentúra
Model výnimočnosti EFQM a samohodnotenie, hlavné kritériá a princípy
Milan Šesták, prezident SSK
Nové prístupy v implementácii modelov výnimočnosti
Milan Šesták, prezident SSK
Centrum excelence – klub výnimočných

Spať