Projektový manažment a tvorba projektov financovaných z EÚ

 Pre bližšie informácie kliknite na odkaz pozvánka na školenie.

 Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Spať