Odborné časopisy / Journals

ČASOPIS PERSPEKTIVY KVALITY

Ćasopis vydávaný Českou společností pro jakost a Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu s nosnou tématikou manažérskych systémov a príbuzných odborov.

Časopis je určený pre vrcholový manažment organizácií, komerčné, neziskové, štátne, certifikačné, poradenské a iné organizácie, ktoré sa zaujímajú o problematiku manažérskych systémov.

Pozrite si elektronickú verziu časopisu.

Členovia SSK, informujte sa o bezplatnom doručení časopisu na ssk@ssk.sk

 


ČASOPIS KVALITA

Teoria a prax z Čiech, Slovenska a aj zo zahraničia. Originálne a aj preložené príspevky z oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojoch a metódach manažérstva, legislatívy a technickej normalizácie, výkonnosti organizácie. Časopis je pre manažerov, pro odborníkov, ale i pro verejnosť.

 

 

 

 

 

 


ČASOPIS PRIEMYSEL DNES

Časopis Priemysel Dnes je dvojmesačník, ktorý vám prináša správy z jednotlivých priemyselných odvetví, ekonomiky a hospodárstva, zaujímavé reportáže a exkluzívne rozhovory s vrcholovými manažérmi prestížnych slovenských a českých priemyselných spoločností.

Prečítajte si elektronickú verziu časopisu

 

 


ČASOPIS ISO Focus +

Odborný časopis manažérskych systémov a štandardizácie vydávaný medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu ISO v 10 vydaniach ročne.

Prečítajte si najnovšie svetové novinky a trendy!

Prečítajte si aktuálne číslo časopisu ISO Focus +

 

 

 

 

 

 

 


ČASOPIS Quality, Innovation, Prosperity journal

Mission of the “Quality, Innovation, Prosperity” journal is to dispense updated, original and by the editorial board double reviewed scientific papers on the quality of work, production and life from any social domains intended for ambitious professionals, academic public and for both graduate and undergraduate students.

Prečítajte si elektronickú verziu časopisu

Spať