Členstvo v organizáciách

Slovenská spoločnosť pre kvalitu je členom:

Európska organizácie pre kvalitu EOQ - National Representative - www.eoq.org

EFQM National Representative  - www.efqm.com

Česká společnost pro jakost - www.csq.cz

Zväz Slovenských vedeckotechnických spoločností - www.zsvts.sk

 

Spať