Slovenská spoločnosť pre kvalitu

XX. ročník konferencie

XX. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality ako aj pri príležitosti 20. výročia Slovenskej spoločnosti pre kvalitu pod názvom „Quality Renaissance – Co-creating a viable future“ / „Obroda kvality – spoluvytváranie životaschopnej budúcnosti“ sa konal 14.-15. novembra 2013, v hoteli Patria na Štrbskom plese za medzinárodnej účasti.