Slovenská spoločnosť pre kvalitu

xxv konferencia obrazok3

XXIV. ročník konferencie

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti na pripravovaný 61. EOQ Kongres 2017 v slovinskom Blede, ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizovala už v poradí XXIV. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

Quality without borders“ / Kvalita bez hraníc

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa konalo 15. a 16. novembra 2017 v Kongres Wellness & Spa resort hotel SITNO vo Vyhniach.

_________________________________________

Tento ročník konferencie bol zameraný a spojený s témami, ktoré demonštrujú, že posúvanie hraníc existuje a je súčasťou našich životov, ale aj témami, ktoré naopak potvrdzujú, že hranice v našich životoch majú svoje miesto a ich dodržiavanie je dôležité. Bol výnimočný aj tým, že po prvýkrát v histórii má Slovenská republika zastúpenie v prezídiu Európskej organizácie pre kvalitu (EOQ) a prvýkrát sme mali tú česť hostiť EOQ Valné zhromaždenie v Bratislave, v rámci ktorého jeden z našich kolektívnych členov získal ako vôbec prvá organizácia v Európe ocenenie COC/COB – Customer oriented Company/Customer oriented Brand.

Udalosťou konferencie bolo aj slávnostné pokrstenie prvého prekladu EFQM modelu výnimočnosti do slovenčiny a oficiálne spustenie používania Indexu výnimočnosti EFQM v Slovenskej republike.

Súčasťou konferencie bolo podobne ako v minulých rokoch odovzdávanie Cien SSK za mimoriadny prínos v oblasti riadenia kvality na Slovensku podporené zaujímavým kultúrnym programom. 
Štatút Ceny SSK.

________________________________________

Ďakujeme všetkým partnerom, prednášajúcim ako aj účastníkom za podporu, zaujímavé prednášky a účasť. Veríme že sa opäť stretneme budúci rok.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

________________________________________

Program konferencie

1.Deň :
1. Milan Šesták, Prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu / President, Slovak Society for Quality
Otvorenie konferencie - Prehľad aktivít SSK v roku 2017 / Conference opening – SSK activities 2017 review

2. Maroš Šefčovič, Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu /  Vice-President of the European Commission, in charge of Energy Union
Otvorenie konferencie „Kvalita bez hraníc“ (videopríhovor) / Conference opening „Quality without borders“ (Video greeting)

3. Eric Janssens, Generálny riaditeľ Európskej Organizácie pre kvalitu / Director general, European Organization for Quality
Kvalita ostáva hodnotou / Quality remains value

4. Martin Ľupták, Viceprezident, Európska Organizácia pre kvalitu a Viceprezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu / Vice-President, European Organization for Quality and Vice-President, Slovak Society for Quality
EOQ – myEOQ

5. Petr Koten, Výkonný riaditeľ, Česká společnost pro jakost / Executive director, Czech Society for Quality
Kvalita bez hraníc – novinky v ČSJ / Quality without borders – news from CSQ

6. Martin Senčák, Riaditeľ SNAS / Director of Slovak National Accreditation Service
Pridaná hodnota akreditácie / Accreditation value added

7. Anton Bittner, Riaditeľ ZSVTS / Director of Association of Slovak Scientific and Technological Societies
Nový systém akreditácie vysokých škôl / New system of Universities accreditation

8. Pierre Girault, Prezident France Qualité a Riaditeľ pre kvalitu Air France / President of France Qualité and Quality Director at Air France
Kvalita bez hraníc – Quality without borders

9. Zigmund Bluvband, Academician IAQ, President & CEO, ALD Group
Moc „Rôzneho“ v manažmente (Pareto, Deming a Efekt reštauračného bločku) / The Power of "Miscellaneous" in Management (Pareto, Deming and Restaurant bill Effect

10. Branislav Sitár – profesor FMFI UK Bratislava
Vývoj Autonómneho Transportného systému v SR / Autonomous Transportation system development in Slovakia

11. Jitka Tejnorová, Managing partner DMC management consulting
TWI Problem Solving - jak naučit liniový management řešit efektivně problémy a předcházet jim / TWI Problem Solving – way to teach line management to solve problems effectively and prevent them

12. Bořek Navrátil, Riaditeľ BN a kolektiv / Director BN and company
Meranie kvality tímovej spolupráce / Teamwork quality measurement


2.Deň :
1. Juraj Kliment – Vedúci auditor and lektor LRQA / Lead auditor and Lecturer LRQA
IATF 16949: 2016 - spokojnosť zákazníka / IATF 16949: 2016 – customer satisfaction

2. Samuli Pruikkonen, Membership Manager EFQM
Index výnimočnosti / Index of Excellence

3. Alexandr Toloch, konateľ  ATTN Consulting s.r.o. / chairman ATTN Consulting s.r.o. 
Využitie softwarovej aplikácie pre spracovanie samohodnotiacej správy EFQM / Utilization of software application for EFQM selfassessment report

4. Peter Minárik, Executive partner, COMM-PASS
Spoznaj svoj mozog, zlepši kvalitu / Know your brain, improve quality

5. Martin Morháč, Predseda predstavenstva SOVA Digital a.s. / Chairman SOVA Digital a.s
Kvalita 4.0 / Quality 4.0

6. Milan Šesták, Prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu / President, Slovak Society for Quality
Záver konferencie / Conference closing

Čítať viac

Príspevky z konferencie

Účastníci konferencie a členovia SSK majú prístup k príspevkom z konferencie 
Knižnici SSK.


Čítať viac

Galéria konferencie

Galéria konferencie SDK 2017


Čítať viac