Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Aktuality

Aktuality - denne aktualizovaný zoznam clánkov a aktualít

Zoznam aktualít: Úmrtie , Výročná správa EOQ 2017, Práca v automotive - NOVÉ , XXIV. ročník konferencie, Konferencia EOQ 2017, EFQM Forum 2017, XXIII. ročník medzinárodnej konferencie , Súťaž „Best Student Project 2016“, Manažérstvo rizík (Risk & Opportunity Day 2016), TWI AND 7KATA AS A QUALITY AND PRODUCTIVITY BOOST, V. Diskusné fórum, XXI. ročník medzinárodnej konferencie, EOQ Quality Congress in Sweden, ISO tlačová správa, II. Diskusné fórum - Ďakujeme za Vašu účasť! , III. Diskusné fórum - Ďakujeme za Vašu účasť! , Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Orientačný seminár o modeloch výnimočnosti , Top manažér kvality roka 2012 , Zasadnutie pracovnej skupiny školstvo , Školenia a poradenstvo EFQM / CAF.

Výročná správa EOQ 2017

Výročná správa Európskej organizácie pre kvalitu EOQ za rok 2017.

Správa

Čítať viac

Práca v automotive - NOVÉ

Nový špecializovaný pracovný portál Ajobs.eu hľadá a ponúka prácu výlučne v automobilovom priemysle. Vďaka adresnejším a efektívnejším pracovným ponukám otvára nové dimenzie podpory mobility zamestnancov v najsilnejšom slovenskom priemyselnom sektore.

Čítať viac

XXIV. ročník konferencie Svetový deň kvality

15. - 16. november 2017

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti na pripravovaný 61. EOQ Kongres 2017 v slovinskom Blede, ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizuje už v poradí XXIV. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

Quality without borders“ / Kvalita bez hraníc“.

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa bude konať 15. a 16. novembra 2017 v Kongres Wellness & Spa resort hotel SITNO vo Vyhniach.

Registrácia na podujatie

Stránka konferencie 2017

Čítať viac

Konferencia EOQ 2017

11 - 12. 10. 2017

Radi by sme Vašu pozornosť upriamili na 61. EOQ Kongres s mottom "Success in digital era - Quality as a key driver".

Čítať viac

EFQM Forum 2017

26 - 27. 10. 2017

Organizácia EFQM organizuje EFQM Forum 2017 v Madride s mottom "Excellence through agility".

Čítať viac

XXIII. ročník medzinárodnej konferencie

Pripravujeme XXIII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej Republiky, pán Andrej Kiska.

20. - 21. októbra 2016
Horizont Resort**** Stará Lesná Vysoké Tatry.

Link na stránky medzinárodnej konferencie.

.............................................................................................

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti
na International Quality Congress 2016 v 1.a 2. júna 2016 v Helsinkách ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizuje už v poradí XXIII. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

„Quality Enables Growth and Competitiveness“

„Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti“.

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa bude konať 20. a 21. októbra 2016 v hoteli Horizont Resort, Stará Lesná.

Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

Tento ročník konferencie bude spojený s novými výzvami v oblasti riadenia kvality vo všetkých sférach hospodárskeho a spoločenského života. Ďalší rast a udržanie konkurencieschopnosti sú možné zmenou tradičného myslenia a akceptovania nových paradigmatov v chovaní ľudí, strojov a systémov. Podujatie bude reagovať na súčasné trendy v rozvoji kvality a pokúsi sa načrtnúť budúcnosťou kvality v prostredí Industry 4.0. Budeme sa venovať stavu a perspektívam manažérstva kvality v prostredí modernej verejnej správy a očakávaným zmenám v rozvoji kvality vzdelávania. Podujatie prinesie výnimočné kreatívne vystúpenia, ktoré Vám ponúknu netradičný pohľad na tradičné problémy a aj nové výzvy.

Súčasťou konferencie bude podobne ako v minulých rokoch odovzdávanie Cien SSK za mimoriadny prínos v oblasti riadenia kvality na Slovensku podporené zaujímavým kultúrnym programom.

Týmto Vás chceme požiadať o partnerstvo a finančnú podporu organizácie tejto medzinárodnej konferencie. Vaša finančná podpora bude spojená s príslušným marketingom a propagáciou Vašej organizácie na všetkých tlačovinách konferencie, v partnerských celoštátnych médiách, materiáloch, kongresovej miestnosti a vo forme elektronickej komunikácie.

V rámci posledného ročníka konferencie boli zastúpené všetky významné odvetvia nášho hospodárstva s počtom účastníkov 120. Tento rok očakávame viac ako 150 účastníkov
zo všetkých oblastí národného hospodárstva. V prípade, že sa rozhodnete podporiť túto medzinárodnú konferenciu zašleme Vám zmluvu o reklame spolu s faktúrou. Sme otvorení stretnutiu za účelom prerokovania individuálnych podmienok.

Budeme sa tešiť na výnimočných partnerov, ktorí prispejú k výnimočným zážitkom v srdci Vysokých Tatier.

Čítať viac

Súťaž „Best Student Project 2016“

Vážení študenti, diplomanti, bakalári.

Zapojete sa do ďalšieho ročníka vynikajúcej študentskej súťaže THE BEST STUDENT PROJECT. Je to skvelá šanca pre študentov sa prezentovať a vyhrať zaujímavé ceny.

Čítať viac

Manažérstvo rizík (Risk & Opportunity Day 2016)

Odporúčame:

Stretnutie odborníkov v oblasti manažértva rizika a auditu organizované portálom www.efocus.sk.

Cieľom je ukázať nové trendy v riadení rizík - prístupy, rámce, metodiky a ich porovnanie, ďalej požiadavky   na riadenie rizík a príležitostí v súvislosti s revíziami ISO noriem  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001), ako vytvoriť a zaviesť integrovaný systém riadenia rizík a príležitost, ako riadiť operačné riziká a na prípadových štúdiách prezentovať praktické skúsenosti z riadenia rizík a príležitostí.

 

 

Čítať viac

TWI AND 7KATA AS A QUALITY AND PRODUCTIVITY BOOST

Pozývame Vás na prednášku  pána F.R.  Wijlhuizena MBA z Windesheim univerzity v Holandsku

  • HISTORY OF QUALITY MANAGEMENT AND BASICS OF  TRAINING WITHIN INDUSTRY AS THE FUNDAMENT OF LEAN

Miesto a čas: Ekonomická univerzita v Bratislave, miestnosť A9:06, 22.10.2015, 13:30 – 15:00

  • TRAINING WITHIN INDUSTRY AND 7KATA AS A QUALITY AND PRODUCTIVITY BOOST.

Miesto a čas: Ekonomická univerzita v Bratislave, miestnosť C1.08, 22.10.2015, 15:15 – 16:45

Po ukončení prednášky prebehne stretnutie k ďalšej medzinárodnej spolupráci v oblasti TWI a KATA 7. Cieľom spolupráce bude spolupráca pri tvorbe študijných materiálov a predmetov v tejto oblasti a podpora TWI v spolupracujúcich podnikoch. Stretnutie je otvorené pre všetkých záujemcov.

............................................................................................

Čítať viac

V. Diskusné fórum

Pozývame Vás na V. diskusné fórum organizované Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave na tému Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Termín:14. máj 2015

čítať viac ...

.............................................................................................

Čítať viac

EOQ Quality Congress in Sweden

11.-12. júna 2014 sa uskutoční 58. ročník EOQ Quality Congess v švédskom Gothenburgu.

čítať viac ...

.............................................................................................

Čítať viac

ISO tlačová správa

Ako môžete ovplyvniť ďalšie vydanie normy ISO 14001

Užívatelia normy pre systémy envirnmentálneho manažérstva ISO 14001 sú vyzvaní, aby poskytli vstupy a pripomienky prostredníctvom online prieskumu, odborníkom podieľajúcim sa na ďalšom vydaní normy ISO 14001, ktorej vydanie je očakávené v roku 2015.

Viac na http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1713

.............................................................................................

Čítať viac

II. Diskusné fórum

Už po druhý krát ponúkla Slovenská spoločnosť pre kvalitu pre svojich členov a sympatizantov podujatie diskusné fórum na tému Energetický manament a ISO 50001.

.............................................................................................

Čítať viac

III. Diskusné fórum

Slovenská spoločnosť pre kvalitu zorganizovala ďalšie diskusné fórum pre svojich členov a sympatizantov na tému Spoločenská zodpovednosť - IQNet SR10.

.............................................................................................

Čítať viac

Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho.

V Banskej Štiavnici sa 28.11.2013 uskutočnil prvý ročník odovzdávania vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Slávnostné podujatie sa konalo v priestoroch Slovenského banského múzea.

čítať viac ...

.............................................................................................

Čítať viac

Orientačný seminár o modeloch výnimočnosti

Vážení priatelia,

pripravili sme pre Vás Orientačný seminár o modeloch výnimočnosti.

Termín: 8. decembra 2015

Účasť pre prvých 30 záujemcov zdarma.

Bližšie info na 0903440264

Pozvánka

.............................................................................................

PROGRAM PODUJATIA

Čítať viac

Top manažér kvality roka 2012

Na 9. národnej konferencii Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutočnila v decembri 2012 v Bratislave, boli vyhlásené výsledky súťaže - TOP MANAŽÉR KVALITY ROKA 2012.

.............................................................................................

Čítať viac

Zasadnutie pracovnej skupiny školstvo

Dňa 11.2.2013 sa na pôde úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny školstvo, ktorá sa začala formovať na diskusnom fóre Q-Profes (4.7.2012).

ZÁPIS ZO STRETNUTIA

POĎAKOVANIE PRACOVNEJ SKUPINE ŠKOLSTVO

.............................................................................................

Čítať viac

Školenia a poradenstvo EFQM / CAF

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM / MODEL CAF – PRIPRAVUJEME ŠKOLENIA A PORADENSTVO

V pripade zaujmu kontaktujte milan.sestak@ssk.sk

.............................................................................................

Čítať viac