Slovenská spoločnosť pre kvalitu

XXV. ročník medzinárodnej konferencie

07.- 08. November 2019

XXV. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA KVALITY A EURÓPSKEHO TÝŽDŇA KVALITY 2019

„Rediscovering quality“ / „Znovuobjavenie kvality“.

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa bude konať 7. a 8. novembra 2019 v hoteli Patria na Štrbskom plese.

Čítať viac

Konferencia EOQ 2018

21 - 22. Jún 2018

Radi by sme Vašu pozornosť upriamili na 62. EOQ Kongres s mottom "Quality, competitiveness asset for Europe" a "Quality Leader, a key role".

Čítať viac

EFQM Forum 2019

23. - 24. Október 2019

Organizácia EFQM organizuje EFQM Forum 2019 v Helsinkách s mottom "Design of Future Excellence".

Čítať viac

Zasadnutie pracovnej skupiny školstvo

Pripravuje sa aktualizácia.

Čítať viac

Školenia a poradenstvo EFQM

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM – PRIPRAVUJEME INFORMÁCIE O NOVEJ MODELÁCII

V pripade zaujmu kontaktujte milan.sestak@ssk.sk

.............................................................................................

Čítať viac

XXIII. ročník medzinárodnej konferencie

Pripravujeme XXIII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej Republiky, pán Andrej Kiska.

20. - 21. októbra 2016
Horizont Resort**** Stará Lesná Vysoké Tatry.

Link na stránky medzinárodnej konferencie.

.............................................................................................

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti
na International Quality Congress 2016 v 1.a 2. júna 2016 v Helsinkách ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizuje už v poradí XXIII. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

„Quality Enables Growth and Competitiveness“

„Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti“.

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa bude konať 20. a 21. októbra 2016 v hoteli Horizont Resort, Stará Lesná.

Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

Tento ročník konferencie bude spojený s novými výzvami v oblasti riadenia kvality vo všetkých sférach hospodárskeho a spoločenského života. Ďalší rast a udržanie konkurencieschopnosti sú možné zmenou tradičného myslenia a akceptovania nových paradigmatov v chovaní ľudí, strojov a systémov. Podujatie bude reagovať na súčasné trendy v rozvoji kvality a pokúsi sa načrtnúť budúcnosťou kvality v prostredí Industry 4.0. Budeme sa venovať stavu a perspektívam manažérstva kvality v prostredí modernej verejnej správy a očakávaným zmenám v rozvoji kvality vzdelávania. Podujatie prinesie výnimočné kreatívne vystúpenia, ktoré Vám ponúknu netradičný pohľad na tradičné problémy a aj nové výzvy.

Súčasťou konferencie bude podobne ako v minulých rokoch odovzdávanie Cien SSK za mimoriadny prínos v oblasti riadenia kvality na Slovensku podporené zaujímavým kultúrnym programom.

Týmto Vás chceme požiadať o partnerstvo a finančnú podporu organizácie tejto medzinárodnej konferencie. Vaša finančná podpora bude spojená s príslušným marketingom a propagáciou Vašej organizácie na všetkých tlačovinách konferencie, v partnerských celoštátnych médiách, materiáloch, kongresovej miestnosti a vo forme elektronickej komunikácie.

V rámci posledného ročníka konferencie boli zastúpené všetky významné odvetvia nášho hospodárstva s počtom účastníkov 120. Tento rok očakávame viac ako 150 účastníkov
zo všetkých oblastí národného hospodárstva. V prípade, že sa rozhodnete podporiť túto medzinárodnú konferenciu zašleme Vám zmluvu o reklame spolu s faktúrou. Sme otvorení stretnutiu za účelom prerokovania individuálnych podmienok.

Budeme sa tešiť na výnimočných partnerov, ktorí prispejú k výnimočným zážitkom v srdci Vysokých Tatier.

Čítať viac