Súťaž „Best Student Project 2016“

Súťaž „Best Student Project 2016“

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti slovenských a českých univerzít denného štúdia, ktorí dokončia svoju diplomovú prácu na magisterskom/inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2015/2016 a téma nimi zvolenej práce zapadá do oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva výroby alebo manažérstva kvality.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti, ktorí vypracovali bakalársku prácu na takej úrovni, že ju bude možné z hľadiska prínosov, štruktúry a obsahu porovnať s diplomovou prácou.

Dôležité je, práca musí mať reálny a praktický prínos !

Dôležité dátumy:

Do súťaže je možné sa zapojiť vyplnením formulára do 1.6.2016.

Rozhodnutie o prvých 10 finalistoch bude oznámené najneskôr do 15.6.2016.

Prezentácia TOP 10 projektov bude 27.6.2016.


Viac tu: http://www.produktivne.sk/sutaz/

 

 

Spať