II. Diskusné fórum - Ďakujeme za Vašu účasť!

Už po druhý krát ponúkla Slovenská spoločnosť pre kvalitu pre svojich členov a sympatizantov podujatie diskusné fórum. Toto podujatie sme zorganizovali v spolupráci s prestížnou certifikačnou organizáciou Lloyd’s Register Quality Assurance, ktorá sa stala partnerom podujatia. Záujem o účasť na fóre nás milo prekvapil, veď sa stretlo 45 účastníkov pôsobiacich v oblasti zlepšovania manažérskych systémov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku.

Témou podujatia bol zatiaľ nie veľmi rozšírený, avšak čoraz viac skloňovaný systém energetického manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 50001. Aj keď všeobecne je tento systém ešte málo rozšírený, začína byť pre organizácie pôsobiace svojou činnosťou na životné prostredie a prírodné zdroje ako také významným ak nie priam nevyhnutným riadiacim systémom. Tak ako je v oblasti riadenia kvality v organizáciách dôležitý systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 a tento sa postupne stal samozrejmou súčasťou riadenia  organizácií, ktoré sa snažia o jeho neustále zlepšovanie, rovnako predpokladáme expanziu manažérskeho systému zameraného na riadenie energetických a tým aj finančných zdrojov organizácií.

Naším cieľom nebolo objasňovať jednotlivé požiadavky normy ISO 50001, ale ozrejmiť účastníkom podujatia podstatu systému energetického manažérstva a jeho praktický prínos na konkrétnych príkladoch, čo sa dúfame našim partnerom podarilo.

Príspevky z podujatia nájdete v knižnici SSK na našej www stránke. Prístupové heslo je k dispozícii našim členom a účastníkom podujatia.

Už teraz sa tešíme na 3. diskusné fórum, ktoré sa bude konať pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a certifikačnej spoločnosti Vincotte Slovakia s.r.o. dňa 24.4. v hoteli Aston, na tému Spoločenská zodpovednosť - IQNet SR10.

 

Ďakujeme všetkým účastníkom fóra za vytvorenie príjemnej atmosféry a rozvírenie podnetnej diskusie a tešíme sa na ďalšie príjemné pracovné stretnutia.

Účastníci fóra si môžu prezentácie z fóra prezrieť v sekcii knižnica.

 

 

 

Spať