III. Diskusné fórum - Ďakujeme za Vašu účasť!

24.4.2013 sa uskutočnilo v Bratislave III.diskusné fórum organizované Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu v spolupráci s organizáciou VINÇOTTE Slovakia s.r.o. Košice. Keďže norma ISO 26001 nie je určená na certifikáciu, IQNet prichádza na trh s úplne novým produktom: normou IQNet SR10, ktorá umožňuje certifikáciu spoločenskej zodpovednosti. Na fóre prebehla diskusia o požiadavkách a štruktúre ako aj možnostiach uplatnenia a praktického využitia tejto normy.

Príspevky z podujatia nájdu členovia SSK a účastníci podujatia v knižnici SSK.

Už teraz sa tešíme na ďalšie diskusné fórum, ktoré sa bude konať pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre kvalitu dňa 29.5. v hoteli ASTON, na tému Praktická implementácia produktovej a systémovej certifikácie zdravotníckych pomôcok.

Ďakujeme všetkým účastníkom fóra za vytvorenie príjemnej atmosféry a rozvírenie podnetnej diskusie a tešíme sa na ďalšie príjemné pracovné stretnutia.

 

 

 

 

 

 

Spať