Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho.

V Banskej Štiavnici sa 28.11.2013 uskutočnil prvý ročník odovzdávania vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Slávnostné podujatie sa konalo v priestoroch Slovenského banského múzea.


Z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča si ocenenia prevzalo 25 významných osobností vedecko-technickej komunity v troch kategóriách:

  • Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky
  • Malá medaila Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí
  • Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov.

Sme hrdí, že na základe nominácie Slovenskej spoločnosti pre kvalitu v kategórii Malá medaila Samuela Mikovíniho udeľovaná za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí bola medzi ocenenými aj Prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach, za prínos v oblasti inžinierstva a manažérstva kvality.

 

 

 

Spať