Aktuálne školenia

Školenie Začiatok Trvanie Forma Jazyk Detaily
Formel Q 09.08.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Výklad požiadaviek 09.08.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 341 Workshop - VDA 6.3 Procesný audítor 11.08.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 533 PCR Upgrade 12.08.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 16.08.2021 08:00 4 dni on-line SK Viac info
Firemný metrológ 18.08.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 20.08.2021 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 503 PSCR 25.08.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Interný audítor podľa normy ISO 50001 08.09.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Totálne produktívna údržba 08.09.2021 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
Požiadavky normy ISO 19011:2018 09.09.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 09.09.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 20.09.2021 08:00 2 dni on-line EN Viac info
Formel Q 20.09.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Výklad požiadaviek 20.09.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 20.09.2021 08:00 4 dni on-line SK Viac info
ID 318 VDA 6.5 Audit produktu 22.09.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
Interný audítor v skúšobných a kalibračných laboratóriách 22.09.2021 09:00 2 dni prezenčne SK Viac info
ID 410 VDA2 23.09.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Požiadavky normy ISO 9001:2015 23.09.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 24.09.2021 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
AIAG & VDA PFMEA 24.09.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Qualification of VDA6.3 Process Auditor 27.09.2021 08:00 4 dni on-line EN Viac info
ID 503 PSCR 28.09.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
Firemný metrológ 29.09.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 EXAM Qualification of VDA 6.3 Process Auditor 01.10.2021 08:00 1 den prezenčne EN Viac info
Kontrolný plán 05.10.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 07.10.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
8D REPORT 12.10.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 18.10.2021 08:00 4 dni on-line SK Viac info
CSR-03 Zaručenie kvality PSA Groupe 19.10.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3 22.10.2021 08:00 1 den prezenčne SK Viac info
ID 503 PSCR 27.10.2021 08:00 2 dni on-line EN Viac info
Kontrolný plán 09.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 417 Core Tools 11.11.2021 08:00 2 dni on-line SK Viac info
8D REPORT 16.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3 22.11.2021 08:00 4 dni on-line SK Viac info
CSR-03 Zaručenie kvality PSA Groupe 23.11.2021 08:00 1 den on-line SK Viac info
ID 353 VDA 6.3 Procesný audítor - skúška 26.11.2021 08:00 1 den prezenčne SK Viac info

Zmena adresy na doručovanie písomností

Vážení,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene poštovej adresy na doručovanie písomností nasledovne:

Poštová adresa na doručovanie písomností
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Koceľova 15
821 08 Bratislava

Čítať viac

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SSK je dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb s pôsobnosťou na území SR. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít združovať členov v záujme zvyšovania povedomia a úrovne kvality v spoločnosti.

Čítať viac

Politika, ciele, vízia

Čítať viac