Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Prechod na novú normu ISO 9001:2015

Termín konania: 19. September 2019

Miesto konania: Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie objasňuje rozsah požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ich efektívne implementovanie v organizácií. Účastník získa prehľad o požiadavkach normy a zásady pre ich zavedenie v organizácií a základné nástroje pre efektívne riadenie svojho systému.

Čítať viac

R-FMEA - reverzná FMEA

Termín konania: 11.-12. Septembr 2019

Miesto konania:  Bc škola, Košice

Školenie je zamerané na identifikáciu relevantných požiadaviek štandardov IATF 16949, rekapitulovanie klasickej FMEA (DFMEA a PFMEA) v prepojení s Control plánom a pracovnými inštrukciami. Ďalej je školenie zamerané na interpretáciu možných prístupov k aktualizácii FMEA, na prezentovanie R-FMEA ako nástroja pre aktualizáciu FMEA, intrerpretovanie kontrólneho listu pre R-FMEA, a v neposlednom rade na demonštrovanie použiteľnosti R-FMEA na praktických príkladoch.

Čítať viac

Kultúra kontinuálneho zlepšovania TOYOTA KATA

Termín konania: 27. Jún 2019

Miesto konania: hotel Kormorán, Šamorín-Čilistov

Školenie objasňuje princípy kontinuálneho zlepšovania prístupom Toyota. Toyota je dôkazom toho, že konkurenčná výhoda a dlhodobé prežitie nie je len o finančných cieľoch, ale o návyku zlepšovania a schopnosti prispôsobovať sa zmenám. Cieľom kultúry kontinuálneho zlepšovania je prístup "učiť sa" ako zlepšiť procesy na základe hlbšieho poznania a pochopenia. Účastník školenia získa potrebné vedomosti k vykonávaniu koučovania a systematického zlepšovania. Disciplína prerastá v návyk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania. Naučí sa ako expermentálnym prístupom v podmienkach neistoty inovovať a zlepšovať procesy na dennej báze. Súčasťou školenia je i zadanie, na ktorom si môžu účastníci overiť získané vedomosti.

Čítať viac

Model výnimočnosti EFQM a jeho implementácia

Termín konania: 25.-26. September 2019

Miesto konania:   Kafé LAMPY, Bratislava

Školenie slúži na objasnenie základov komplexného manažérstva kvality a metodiky postavenej na modeli výnimočnosti EFQM, vysvetliť princípy výnimočnosti a ich aplikáciu na konkrétne organizačné prostredie. Účastník získa prehľad v požiadavkách kladených na výnimočné organizácie, ale aj v potenciálnych nástrojoch použiteľných pri budovaní výnimočnosti v konkrétnej organizácii.  

Čítať viac

Požiadavky technickej čistoty podľa VDA 19.2 - Technická čistota pri montáži - prostredie, logistika, personál a montážne zariadenia

Termín konanania: 28.-29.05.2019

Miesto konania:      Bc škola, Košice

Prostredníctvom školenia budú účastníci oboznámení s požiadavkami monitorovania čistoty pri definovaných prvkoch procesov, ktoré majú výrazný vplyv na funkčnosť dodávaných komponentov v automobilovom priemysle. Cieľom je získať znalosti potrebné pre stanovenie Stupňov technickej čistoty a následného určovania metodík merania a vyhodnocovania technickej čistoty. Súčasťou školenia je inštruktáž k Auditom technickej čistoty prostredníctvom SW.

Čítať viac

XXV. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA KVALITY A EURÓPSKEHO TÝŽDŇA KVALITY 2019

Termín konania: 07.-08. November 2019

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso

Pre viac informácií, kliknite na link znovuobjavenie kvality.

Čítať viac

Seminár v Ljubljane s Dr. Noriaki Kano

Miesto a dátum konania: TBD

Dvojdenný seminár „A – TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) AND KANO MODEL FOCUSED ON CUSTOMER DELIGHT BEYOND CUSTOMER SATISFACTION“ je určený manažérom, manažérom kvality, strednému a vrcholovému manažmentu.

 Váš tím SSK

Čítať viac

POŽIADAVKY ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016

Termín školenia: podľa dohody 2 dni

Miesto školenia: priamo v organizácii

Pre bližšie informácie čítajte ďalej

Čítať viac