Slovenská spoločnosť pre kvalitu

XXV. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA KVALITY A EURÓPSKEHO TÝŽDŇA KVALITY 2019

Termín konania: 07.-08. November 2019

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso

Pre viac informácií, kliknite na link znovuobjavenie kvality.

Čítať viac

Kvalita v sociálnych službách

Termín konania: 13. November 2019

Miesto kanania:  Hotel Kormorán, Šamorín-Čilistov

Cieľom školenia je interpretovať význam a úlohy systému manažérstva kvality pre relevantné zainteresované strany pri poskytovaní sociálnych služieb s využitím existujúcich modelov manažérstva a s väzbou na Podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb (PKPSS).

Čítať viac

METROLÓGIA V PRAXI

Termín konania: 20.-21. November 2019

Miesto konania:  Hotel LIPA Slovakia, Stará Turá

Školenia objasní účastníkom školenia filizofiu a požiadavky metrológie v nadväznosti na právne predpisy EÚ a SR a na praktických príkladoch. Školenie pripraví účastníkov školenia na vykonávaie metrologických činností v organizácii. Teoretické vedomosti ako aj iné praktické skúsenosti z oblasti metrológie.

Čítať viac

Systém manažérstva proti úplatkárstvu podľa ISO 37001:2016

Termín konania: 26. November 2019

Miesto konania:  Kafe LAMPY, Bratislava

Účastníci školenia získajú spôsobilosť a odbornú kvalifikáciu pre vytvorenie, implementovanie, udržiavanie, preskúmavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Školenie oboznámi účastníkov s požiadavkami normy ISO 37001:2016 a zážitkovou formou poskytne praktické ukážky implementácie systému.

Čítať viac

Totálne produktívna údržba

Termín konania: 26. November 2019

Miesto konania:  Hotel LIPA Slovakia, Stará Turá

Objasniť účastníkom školenia, vývoj stratégií údržby, proces plánovania a riadenia údržby, zoznámiť účastníkov s metódou TPM, jej prínosmi, so skúsenosťami z implementácie autonómnej, preventívnej a prediktívnej údržby. Účastník získa základné poznatky o plánovaní a riadení údržby a možnostiach využitia metódy TPM vo výrobnom podniku.

Čítať viac

Kultúra kontinuálneho zlepšovania TOYOTA KATA

Termín konania: v príprave

Miesto konania: v príprave

Školenie objasňuje princípy kontinuálneho zlepšovania prístupom Toyota. Toyota je dôkazom toho, že konkurenčná výhoda a dlhodobé prežitie nie je len o finančných cieľoch, ale o návyku zlepšovania a schopnosti prispôsobovať sa zmenám. Cieľom kultúry kontinuálneho zlepšovania je prístup "učiť sa" ako zlepšiť procesy na základe hlbšieho poznania a pochopenia. Účastník školenia získa potrebné vedomosti k vykonávaniu koučovania a systematického zlepšovania. Disciplína prerastá v návyk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania. Naučí sa ako expermentálnym prístupom v podmienkach neistoty inovovať a zlepšovať procesy na dennej báze. Súčasťou školenia je i zadanie, na ktorom si môžu účastníci overiť získané vedomosti.

Čítať viac

POŽIADAVKY ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016

Termín školenia: podľa dohody 2 dni

Miesto školenia: priamo v organizácii

Pre bližšie informácie čítajte ďalej

Čítať viac