CORE TOOLS - ONLINE ŠKOLENIE

Účastnícky poplatok: 402,00 € s DPH

Cieľ školenia: Účastníci školenia sa zoznámia so základnými nástrojmi a postupmi, ktoré sú uplatňované v reťazci dodávateľov automobilového priemyslu a sú označované ako Core Tools. Ide o metódy APQP, PPAP, SPC, FMEA a MSA. Účastníci sa zoznámia s princípmi jednotlivých nástrojov a s ich uplatnením v praxi.

V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 23.10.2020 emailom na vda@ssk.sk

Program školenia nájdete tu.

 

Spať