ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3

Cieľom školenia je pochopiť a zvládnuť výkon auditu procesu ako metódy určenej  pre nezávislú analýzu, hodnotenie a zlepšovanie procesov v prepojení na plánovanie a výrobu produktu. Základy auditu procesu, katalóg otázok a hodnotiaca schéma auditu procesu podľa VDA 6.3 je vhodná pre všetky procesy zabezpečované v oblasti automobilovej výroby nezávisle na veľkosti organizácie i nezávisle na zákazníkovi. Školenie je realizované vo forme prednášky a skupinových cvičení na prípadových štúdiách. 

Účastnícky poplatok: 708 € s DPH

V prípade záujmu, zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 28.2.2021 emailom na konferencie@ssk.sk.

Prihláška

Spať