PSCR ID 503

Cieľom školenia je objasniť identifikovanie, rozpoznanie a riadenie rizika. Po absolvovaní školenia bude účastník schopný kvalifikovane identifikovať riziká, rozpoznávať, minimalizovať a riadiť v projektoch vývoja produktu a výrobnom procese.

Účastník získa osvedčenie o absolvovaní po úspešnom absolvovaní testu.   

Účastnícky poplatok: 516 € s DPH

V prípade záujmu, zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 19.3.2021 emailom na konferencie@ssk.sk.

Záväznú prihlášku si vyžiadajte emailom na vyššie uvedenej adrese.

 

 

Spať