ID 353 Skúška audítora procesu VDA 6.3

Účastnícky poplatok: 408 € s DPH

Na základe záväznej prihlášky bude účastníkovi skúšky zaslaná faktúra, úhradou ktorej si zabezpečíte účasť na skúške.

Pozvánku a informácie o priebehu skúšky si môžete stiahnuť na odkaze uvedenom nizšie:

Pozvánka a priebeh skúšky

Na 2. termín sa treba prihlásiť do 23.10.2020 emailom na konferencie@ssk.sk, vda@ssk.sk

 

 

Spať