ID 315 Kvalifikácia audítora procesu VDA 6.3

Cieľom školenia je pochopiť a zvládnuť výkon auditu procesu ako metódy určenej  pre nezávislú analýzu, hodnotenie a zlepšovanie procesov v prepojení na plánovanie a výrobu produktu.

Účastnícky poplatok: 708 € s DPH

V prípade záujmu, zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 8.1.2021 emailom na konferencie@ssk.sk, vda@ssk.sk

Prihláška

 

 

Spať