Starostlivosť o pracovisko pomocou 5S a autonómnej údržby

Cieľ školenia: Medzi najčastejšie dôvody priekov medzi zmenami je neodovzdávanie si pracoviska v štandardnom stave. Dôsledky sa prejavujú v pomalom rozbehu zmeny, v ľahostajnosti pracovníkov k zariadeniam a v čoraz častejších poruchách. Účastníci kurzu sa naučia aplikovať 5S metodiku udržateľného poriadku a organizácie na pracovisku. Na príklade a prostredníctvom check listu získajú návod zavádzania ale i auditovania potrebného pre udržateľnosť zmien. Druhá časť školenia je venovaná autonómnej údržbe. Iba funkčné pracoviská so zariadeniami dávajú prácu zamestnancom. Účastníci budú ovládať všetky kroky ako zapojiť zamestnancov do starostlivosti o zariadenie. Výsledky sa dostavia v podobe prevencie pred poruchami (ukazovateľ MTBF).

Forma konania: interaktívne školenie, na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená faktúra na plnú sumu, úhradou faktúry si zabezpečíte účasť na školení.

Účastnícky poplatok: 114,00 € s DPH

Záväznú prihlášku odošlite emailom najneskôr do 11.1.2021 na konferencie @ssk.sk.

Spať