Základy Lean manažmentu

Cieľ školenia: Objasniť účastníkom školenia východiská a princípy kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom nástrojov štíhlej výroby. Účastník získa odpovede na otázky prečo a aký si zvoliť nástroj štíhlej výroby vedúci k zapojeniu ľudí do procesu kontinuálneho zlepšovania. Účastník sa zoznámi s modelom Lean manažmentu a jeho nástrojmi ako 5S, Štandardizovaná práca, TPM, KAIZEN, VSM, Poka Yoke, KANBAN, Andon, SMED. Na praktickom príklade si bude môcť vyskúšať worshopom KAIZEN vyriešiť zadaný problém

Forma konania: interaktívne školenie, na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená faktúra na plnú sumu, úhradou faktúry si zabezpečíte účasť na školení.

Účastnícky poplatok: 94,80 € s DPH

Záväznú prihlášku odošlite emailom najneskôr do 11.1.2021 na konferencie @ssk.sk.

Spať