Štandardizovaná práca a SMED analýza pretypovania

Cieľ školenia: Štandardizovaná práca je sled činností vykonávaných pracovníkom bezpečne, správne a svedomito. Prínosmi sú časovo vyvážený sled činností a ich zosúladenie s požiadavkou zákazníka. Účastníci školenia sa naučia počas školenia používať Toyota formuláre štandardizovanej práce a analyzovať činnosti zoraďovania prostredníctvom SMED metodiky. Formuláre štandardizovanej práce účastníkom poslúžia pri stanovovaní výkonových cieľov. So štandardizovanou prácou sú neoddelene späté aj nepravidelné činnosti ako pretypovanie zariadenia z produktu na produkt. Práve SMED (Single Minute Exchange of Die) analýza je jedným z nástrojov Leanu prinášajúci okamžité výsledky na produktivite a výške zásob. Na príklade si účastníci precvičia rozdeľovať činnosti medzi externé a interné, rozlišovať aktivity pridávajúce a nepridávajúce hodnotu a výsledky vyhodnotiť Red/Green diagramom.

Forma konania: interaktívne školenie, na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená faktúra na plnú sumu, úhradou faktúry si zabezpečíte účasť na školení.

Účastnícky poplatok: 114,00 € s DPH

Záväznú prihlášku odošlite emailom najneskôr do 25.1.2021 na konferencie @ssk.sk.

Spať