Projektový manažment pre KVALITU a KVALITÁROV

MODERNÝ INTERAKTÍVNY WORKSHOP od partnera SSK spoločnosti


Zažili ste na konferencii Svetový deň kvality 2016.

Projektový manažment pre KVALITU a KVALITÁROV

20. a 21. decembra 2016

POZVÁNKA

HLAVNÉ TÉMY A OBLASTI WORKSHOPU:

 Biznis prostredie – prečo projekty?
 Čo je projekt, Parametre projektu.
 Projektový manažment a projektový cyklus.
 Hranice projektu.
 Úvodné zadanie projektu.
 Projektový 3-uholník.
 Plánovanie projektových aktivít (WBS).
 Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram.
 Plánovanie zdrojov.

Workshop integruje špecifiká a nástroje manažmentu kvality do uceleného celku riadenia projektov:

 TQM, FMEA, CoQ, 6 σ, Cost – Benefit Analýza
 Čeklisty kvality (Quality checklists), certifikácia kvality, Komisia manažmentu kvality
 Lean QMS, riziká ako príležitosti, 5 WHY, Prevencia kvality, „X bar a R grafy“, SPC, MSA
 8D, DFMA, DMAIC, DoE, OPL, PFMEA, QFD, QRQC, RPN, SC, SEDAC, TPS, VOC
 Štandardy kvality, Náklady na kvalitu, Zodpovednosť za kvalitu, Inovácie, Kvalitatívne KPI a meranie kvality

Prihlášky na minarikp@commpass.sk, 0905 852 231
www.commpass.sk

Spať