Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015

Online prihláška na školenie

Rámcový program KURZU SMK ISO 9001:2015

09:00 - 09:30      prezentácia účastníkov

09:30 - 12:00      informácie o zmenách normy ISO 14001

12.00 – 12.45     spoločný obed

12:45 – 15.00     informácie o zmenách normy ISO 14001 a ich možnom riešení v integrovanom systéme.

Priebežná interaktívna diskusia.

 

Cena kurzu   80,00 € (bez DPH), DPH (20%) 16,00 €, spolu cena s DPH 96,00 €

Cena zahŕňa náklady na obed a občerstvenie.

Spať