Kultúra kontinuálneho zlepšovania TOYOTA KATA

Ukončenie školenia: Úspešní absolventi obdržia osvedčenie o absolvovaní. Platnosť osvedčenia nie je časovo ohraničená.

Cieľ školenia: Objasniť princípy kontinuálneho zlepšovania prístupom Toyota. Toyota je dôkazom toho, že konkurenčná výhoda a dlhodobé prežitie nie je len o finančných cieľoch, ale o návyku zlepšovania a schopnosti prispôsobovať sa zmenám. Cieľom kultúry kontinuálneho zlepšovania je prístup "učiť sa" ako zlepšiť procesy na základe hlbšieho poznania a pochopenia. Účastník školenia získa potrebné vedomosti k vykonávaniu koučovania a systematického zlepšovania. Disciplína prerastá v návyk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania. Naučí sa ako expermentálnym prístupom v podmienkach neistoty inovovať a zlepšovať procesy na dennej báze. Súčasťou školenia je i zadanie, na ktorom si môžu účastníci overiť získané vedomosti.

Účastnícky poplatok: 114,00€ s DPH

V prípade záujmu zašlite vyplnenú prihlášku, na základe ktorej bude vystavená faktúra najneskôr do 15.1.2021 emailom na konferencie@ssk.sk

 

Spať