Interné audity kvality v sociálnych službách

Cieľ školenia: Interný audit je osvedčená forma overovania fungovania systému manažérstva kvality a je zahrnutý vo všetkých štandardných modeloch manažérstva kvality. Cieľom je sprostredkovať základné zručnosti potrebné k pochopeniu  a využívaniu tohto interného nástroja v časoch blížiacich sa externých hodnotení naplňovania podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb.

Forma konania: interaktívne on-line školenie

Účastnícky poplatok: 70,80 € s DPH

Pozvánku s programom a záväznou prihláškou nájdete tu.

Spať