Kvalita v sociálnych službách

Cieľom školenia je interpretovať význam a úlohy systému manažérstva kvality pre relevantné zainteresované strany pri poskytovaní sociálnych služieb s využitím existujúcich modelov manažérstva kvality a s väzbou na Podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb (PKPSS).

Účastnícky poplatok: 70,80 € s DPH

1. Program školenia / Záväzná prihláška

Program a prihláška na školenie

Spať