Požiadavky ISO 9001:2015 A IATF 16949:2016 v automobilovom priemysle

Cieľ školenia: objasniť požiadavky noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 na systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Účastnícky poplatok: 396,00 € s DPH

V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 15.1.2021 emailom na konferencie@ssk.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedený odkaz:

Prihláška

Spať