Audit dokumentácie D/TLD

Cieľ školenia: objasniť účastníkom školenia všeobecné informácie k vedeniu auditu dokumentácie D/TLD v súlade s požiadavkami Formel Q. Účastník získa osvedčenie o absolvovaní.

Účastnícky poplatok: 238,80 € s DPH

V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 18.1.2021 emailom na konferencie@ssk.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Spať