AIAG & VDA PFMEA

Forma konania: interaktívne školenie, na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená faktúra na plnú sumu, úhradou faktúry si zabezpečíte účasť na školení.

Účastnícky poplatok: 264,00 € s DPH

Prihlášku odošlite emailom najneskôr do 2.2.2021 na konferencie @ssk.sk.

 

Spať