Požiadavky normy ISO 9001:2015

Účastnícky poplatok: 114,00 € s DPH

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená faktúra, úhradou ktorej si zabezpečíte účasť na školení.

Prihlášky zasielajte emailom na konferencie@ssk.sk najneskôr do 26.1.2021

 

Spať