Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001

Cieľ školenia: Objasniť účastníkom školenia filozofiu a prístup k požiadavkám normy ISO 45001:2018 na aplikácii v praxi a zároveň ich pripraviť na výkon činnosti interného audítpra v zmysle normy ISO 19011:2018

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená faktúra, úhradou ktorej si zabezpečíte účasť na školení.

Účastnícky poplatok: 240,00 € s DPH

Prihlášky zasielajte emailom na konferencie@ssk.sk najneskôr do 15.1.2021.

Spať