Špeciálny proces - Systém hodnotenia formovania plastov

Cieľom školenia je objasniť účastníkom požiadavky štandardov CQI23 pre výkon auditu špeciálneho procesu plastovej výroby.

Účastnícky poplatok:

Cena s DPH: 238,80 €

V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 11.09.2020 emailom na konferencie@ssk.sk

Prihláška na výklad požiadaviek CQI23

Spať