Špeciálny proces - Systém hodnotenia CQI12, CQI15, CQI17, CQI23

Cieľom školenia je objasniť účastníkom požiadavky štandardov CQI pre výkon auditu špeciálnych procesov výroby (CQI12, CQI15, CQI17,CQI23)

Účastnícky poplatok:

Cena s DPH: 346,80 €

V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 9.10..2020 emailom na konferencie@ssk.sk

Prihláška na školenie

Spať