Tvoríme materiálové toky

Cieľ školenia: naučiť účastníkov školenia systém tvorby materiálových tokov prostredníctvom nástroja Value Stream Mapping (VSM) od zberu údajov, až po stratégiu zlepšovania zakreslenú do mapy budúceho stavu. Každý z účastníkov sa naučí postupovať od blokového diagramu procesov výroby k zakresleniu mapy VSM so štandardnými symbolmi troch vrstiev informačného, materiálového a hodnotového toku. Súčasťou je i vizualizácia kapacitných výstupov vo forme analýzy úzkych miest (bottlenecks). Tá je kľúčová práve pri prepočte potrebného množstva zariadení. Výstupy z VSM mapy slúžia k nastaveniu systému kontinuálneho zlepšovania, ale i cenotvorbe produktov.

Účastnícky poplatok: 198,00 € s DPH

V prípade záujmu zašlite vyplnenú prihlášku, na základe ktorej bude vystavená faktúra najneskôr do 17.8.2020 emailom na konferencie@ssk.sk

Prihláška

 

Spať