Slovenská spoločnosť pre kvalitu

SkitterSlide-pozvanka11

XXIV. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti svetového dňa kvality

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti na pripravovaný 61. EOQ Kongres 2017 v slovinskom Blede, ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizuje už v poradí XXIV. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

Quality without borders“ / Kvalita bez hraníc

Toto najväčšie a najreprezentatívnejšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa bude konať 15. a 16. novembra 2017 v Kongres Wellness & Spa resort hotel SITNO vo Vyhniach.

________________________________________

Anotácia:
Žijeme v dobe, ktorá praje rozmachu a rozširovaniu podnikania. Zákazník si môže vyberať z možností o akých by sa mu pred pár rokmi ani nesnívalo. Nezamestnanosť klesá, zamestnanosť stúpa, mala by asi aj spokojnosť zamestnanov, majú množstvo možností výberu. Majitelia a investori by mali byť spokojní pokiaľ zachytili moderné trendy a inovačné príležitosti a pretavili ich do rozvoja svojho vlastného podnikania. Spoločnosť by napokon mala tiež mať prospech z možností a zdieľania úspechu podnikateľského sektora. Čím teda meriame kvalitu nášho života? Rýchlosťou zmien, množstvom možností, dostupnosťou produktov a služieb alebo snáď neobmedzenosťou toho, čo vám iní vedia sľúbiť? Zdá sa, že kvalita tak, ako ju poznáme dnes nemá hranice a ak aj nejaké sú, potom sú posúvané nesmiernou rýchlosťou.

________________________________________

Tento ročník konferencie bude zameraný a  spojený s témami, ktoré demonštrujú, že posúvanie hraníc existuje a je súčasťou našich životov, ale aj témami, ktoré naopak potvrdzujú, že hranice v našich životoch majú svoje miesto a ich dodržiavanie je dôležité. Je výnimočný aj tým, že po prvýkrát v histórii má Slovenská republika zastúpenie v prezídiu Európskej organizácie pre kvalitu (EOQ) a prvýkrát sme mali tú česť hostiť EOQ Valné zhromaždenie v Bratislave, v rámci ktorého jeden z našich kolektívnych členov získal ako vôbec prvá organizácia v Európe ocenenie COC/COB – Customer oriented Company/Customer oriented Brand.

Udalosťou konferencie bude aj slávnostné pokrstenie prvého prekladu EFQM modelu výnimočnosti do slovenčiny a oficiálne spustenie používania Indexu výnimočnosti EFQM v Slovenskej republike.

Súčasťou konferencie bude podobne ako v minulých rokoch odovzdávanie Cien SSK za mimoriadny prínos v oblasti riadenia kvality na Slovensku podporené zaujímavým kultúrnym programom. 
Štatút Ceny SSK.

________________________________________

Prijmite pozvanie na podujatie, v rámci ktorého skĺbime prednášky s diskusiou v kuloároch na aktuálne témy z oblasti systémov manažérstva ale aj na témy o úplne normálnom živote bez hraníc.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

________________________________________

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

Registrácia na podujatie

________________________________________

Program KONFERENCIE

PRIPRAVUJEME

Zoran Lekic, NQM project manager

Čítať viac

Registrácia

Prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 05. 11. 2017.

FORMULÁR PRIHLÁŠKY.

Účastnícky poplatok za konferenciu je 180 € s DPH (150 € bez DPH) na osobu.
Členovia SSK si môžu uplatniť zľavu podľa podmienok členstva
Cena zahŕňa náklady na zabezpečenie konferencie (zborník prednášok v el. forme, občerstvenie, stravovanie - 1x obed, 1x raut, spoločenský a odborný program).
________________________________________

Ubytovanie je rezervované z 15. na 16. novembra 2017 v Kongres Wellness & Spa resort hotel SITNO vo Vyhniach. Každý účastník konferencie si ubytovanie zabezpečuje a platí samostatne na recepcii hotela.
Kontaktné údaje pre rezerváciu:
Kongres Wellness & Spa resort hotel SITNO****
e-mail: recepcia@hotelsitno.sk
Tel: +421 45 6772 187
Mobil: +421 908 920 016
Pri rezervácii ubytovania prosím uveďte, že ste účastníkom konferencie Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

________________________________________

Spôsob úhrady: Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom najneskôr 2 dní pred konaním konferencie na číslo účtu:

č. účtu: 2621535285/1100

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
SWIFT : TATRSKBX

IBAN : SK39 1100 0000 0026 2153 5285

Do infomácie pre prijmateľa uveďte prosím Meno a priezvisko účastníka.

________________________________________

Zoran Lekic, NQM project manager

Čítať viac

Stránky SDK 2016

Konferencia Svetový deň kvality realizovaná v roku 2016

Čítať viac