Prihláška SDK 2017

XXIV. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality 2016

Základný účastnícky poplatok za konferenciu je 180 EUR s DPH. Ubytovanie si hradia účastníci na recepcii hotela.

..........................................................................................................................................

Pre členské organizácie je uplatňovaná zľava pre 1 zástupcu organizácie podľa typu členstva.

..........................................................................................................................................

Typ členstva: Individuálny člen - nie je uplatnená zľava z účastníckeho poplatku.

Typ členstva A: VEREJNÉ - bude uplatnená zľava pre jedného zástupcu organizácie 20% z účastníckeho poplatku.

Typ členstva B: ZÁKLAD - bude uplatnená zľava pre jedného zástupcu organizácie 30% z účastníckeho poplatku.

Typ členstva C: STANDARD - bude uplatnená zľava pre jedného zástupcu organizácie 40% z účastníckeho poplatku.

Typ členstva D: PRÉMIUM - bude uplatnená zľava pre jedného zástupcu organizácie 50% z účastníckeho poplatku.

Typ členstva E: HONOR - bude uplatnená zľava pre jedného zástupcu organizácie 100% z účastníckeho poplatku.

..........................................................................................................................................

Spať