Slovenská spoločnosť pre kvalitu

xxv konferencia obrazok2

XXIII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti svetového dňa kvality

Slovenská spoločnosť pre kvalitu pri príležitosti svetového dňa kvality a v nadväznosti na International Quality Congress EOQ 1.a 2. júna 2016 v Helsinkách ako národný reprezentant SR v EOQ a národný zástupca SR v EFQM organizovala už v poradí XXIII. ročník medzinárodnej konferencie s podtitulom

„Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti“

Quality Enables Growth and Competitiveness“

Toto najväčšie podujatie zamerané na riadenie kvality sa konalo  20. a 21. októbra 2016 v hoteli Horizont Resort hotel, Stará Lesná, Vysoké Tatry.

Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

Tento ročník konferencie bol spojený s novými výzvami v oblasti riadenia kvality vo všetkých sférach hospodárskeho a spoločenského života. Ďalší rast a udržanie konkurencieschopnosti sú možné zmenou tradičného myslenia a akceptovania nových paradigmatov v chovaní ľudí, strojov a systémov. Podujatie  reagovalo na súčasné trendy v rozvoji kvality a pokúsilo sa načrtnúť budúcnosťou kvality v prostredí Industry 4.0. Venovali sme sa stavu a perspektívam manažérstva kvality v prostredí modernej verejnej správy, certifikácii manažérstva kvality v oblasti cestovného ruchu, integrovanému riadeniu rizík a ďalším témam. Podujatie prinieslo výnimočné kreatívne vystúpenia, ktoré ponúkli netradičný pohľad na tradičné problémy aj nové výzvy.

Súčasťou konferencie bolo podobne ako v minulých rokoch odovzdávanie Cien SSK za mimoriadny prínos v oblasti riadenia kvality na Slovensku podporené zaujímavým kultúrnym programom.
Štatút Ceny SSK.

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

________________________________________

Účastníci konferencie a členovia SSK majú prístup k príspevkom z konferencie v Knižnici SSK.


Fotogaléria konferencie.

Ubytovanie je rezervované z 20. na 21. októbra 2016 v hoteli Horizont Resot a hoteli Hills.
Každý účastník konferencie si ubytovanie zabezpečuje a platí samostatne na recepcii hotela.
Kontaktné údaje pre rezerváciu v hoteli Horizont Resorot: p. Lukáčová, recepcia@aquacity.sk, +421 52 78 51 222
Kontaktné údaje pre rezerváciu v hoteli Hills: p. Harabínová, beata.harabinova@hotellesna.sk, +421 905 294 263.
Pri rezervácii ubytovania, prosím, uveďte, že ste účastníkom konferencie
Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnené podmienky.

Zborník: Kvalita ako predpoklad rastu

Program KONFERENCIE

20. október

Blok: KVALITA AKO PREDPOKLAD RASTU

KVALITA AKO PREDPOKLAD RASTU
Milan Šesták, Prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
Martin Ľupták, Viceprezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
EOQ ACTIONS IN QUALITY IN EUROPE
Janssens Eric, Director general, European Organization for Quality

NATIONAL QUALITY MARK - recognized by EOQ
Zoran Lekic, NQM project manager

EFQM LEADING THE DRIVE FOR EXCELLENCE
Léon Tossaint. CEO EFQM
QUALITY: CREATING SILK WAY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Yury Gusakov, CEO of Russian Organization for Quality and Chairman of Asian Network for Quality
STAV ZAVÁDĚNÍ AKTUALIZOVANÝCH NOREM V ČR  a AKTUALITY Z ČSJ
Miroslav Jedlička, Čestný predseda České společnosti pro jakost
SLOVENSKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽIEB V CESTOVNOM RUCHU – INOVATÍVNY A DOBROVOĽNÝ NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH V TURIZME
Lucia Kovačičová, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestovného ruchu /odbor destinačného manažmentu.
PROJEKT AKO ZÁKLAD ZLEPŠOVANIA KVALITY
Peter Minarik, Projektový manažér a inšpirátor
-

Blok: KVALITA V INDUSTRY 4.0.

KVALITA AKO SÚČASŤ MODERNÝCH TECHNOLÓGII V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
Juraj Sinay, Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR
Štefan Markulík, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie SjF TU v Košiciach
NOVÁ KVALITA INDUSTRY 4.0
Martin Morháč, Riaditeľ Sova Digital
INOVÁCIE A KVALITA V PRIEMYSELNOM PROSTREDÍ
Ing. Miloš Bugan, PhD., Predseda predstavenstva CEIT, a.s.
SKUSENOSTI S KVALITOU V INDUSTRY 4.0.
Rastislav Gáll, Riaditeľ Nemak Slovakia
-

Blok: KVALITA - CESTA NOVÝCH RIEŠENÍ I.

INTEGROVANÉ RIADENIE RIZÍK
Vladimíra Duníková, Risk&Business Process Manager
MANAŽÉRSTVO KVALITY AKO PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI ORGANIZÁCIE
Jaroslava Bušfyová, CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)

 

O KVALITE , MORÁLKE A SVEDOMÍ,
Vladimír Synek, Ministerstvo šťastia

-

STRETNUTIE ČLENOV A SYMPATIZANTOV PRACOVNEJ SKUPINY KVALITA A VZDELÁVANIE


Sprievodny program konferencie:
  • BMW VISION GATE PRESENTATION a PREVÁDZACIE JAZDY BMW
  • MAN TRUCK prezentácia
  • Ochutnávka vínka OSTROŽOVIČ
-
SPOLOČENSKÝ PROGRAM A RAUT
ODOVZDÁVANIE CIEN SSK ZA PRÍNOS K ROZVOJU KVALITY

21. október

Blok: KVALITA - CESTA NOVÝCH RIEŠENÍ II.

VÝSKUM ŠTRUKTÚRY HMOTY V CERNE A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE ŠTÚDIUM PRVÝCH FÁZ VZNIKU VESMÍRU VO VEĽKOM TRESKU, HĽADANIE TMAVEJ HMOTY VO VESMIRE,
AUTOMATICKÝ TRANSPORTNÝ SYSTÉM
Branislav Sitár, Oddelenie subjadrovej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave
DÔSLEDKY PRIRODZENÝCH ZMIEN KLÍMY A ČLOVEKOM VYVOLANEJ KLIMATICKEJ ZMENY NA SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ SEKTORY
Milan Lapin, Klimatológ, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
-

Blok: KVALITA VO VEREJNEJ SPRÁVE

PERFORMANCE ASSESSMENT OF SERVICES, MANAGERS AND PUBLIC EMPLOYEES - PORTUGUESE FRAMEWORK
Ana  Encarnação, Consultant , Portugal
VYUŽITIE NÁSTROJA SIX SIGMA V ORGANIZÁCII VEREJNÝCH SLUŽIEB
Martin Ružička, Generálny riaditeľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
NA ČO SI DAŤ POZOR PRI APLIKÁCII LEAN MANAGEMENTU A SIX SIGMA V PRIEMYSLE, SLUŽBÁCH A VEREJNEJ SPRÁVE
Karol Horváth, Martin Krnáč, Daniel Laco, FBE Bratislava, s.r.o.
KVALITA – NEDÍLNÁ SOUČÁST ROZVOJE KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Martin Koníček, Jarmila Beránková, Krajský úřad  Jihomoravského kraje
-

ZÁVER KONFERENCIE

Účastníci konferencie a členovia SSK majú prístup k príspevkom z konferencie
v Knižnici SSK.

Zoran Lekic, NQM project manager

Čítať viac

Publikácia SDK 2016

Pri príležitosti Svetového dňa kvality 2016 pripravujeme publikáciu s ISBN s názvom „Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti“.

V prípade Vášho záujmu prosím zašlite text korešpondujúci s niektorou zo štyroch tém konferencie v rozsahu do 15 strán do 10.11.2016 na adresu: martina.dzubakova@ssk.sk

1. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti.
2. Kvalita v Industry 4.0.
3. Kvalita - cesta nových riešení.
4. Kvalita vo verejnej správe.

Pre účastníkov konferencie a členov SSK je uverejnenie článku v publikácii bez poplatku.

Pre ostatných záujemcov je výška úrady súvisiaca s uverejnením článku v publikácii 20,- Eur bez DPH, 24 Eur s DPH.

Šablona článku.

Výbor SSK si vyhradzuje právo recenzie článkov, tak aby korešpondovali so zameraním konferencie.

Čítať viac