Pozvánka na školenie: Systém enviromentálneho manažérstva a podľa normy ISO 14001:2015

Systém manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018


Termín konania: 25.06.2021 08:00

Trvanie: 1 den

Forma/miesto: prezenčne

Typ: VDA

Jazyk: SK

Cena: 105€


Prihlásiť sa online