Pozvánka na školenie: Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Termín konania: 27.10.2021 08:00

Trvanie: 1 den

Forma/miesto: on-line

Typ: Nelicencované

Jazyk: SK

Cena: 180€


Prihlásiť sa online