Pozvánka na školenie: Integrovaný manažérsky systém - IMS

Systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa noriem ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018


Termín konania: 24.06.2021 08:00

Trvanie: 2 dni

Forma/miesto: prezenčne

Typ: VDA

Jazyk: SK

Cena: 250€


Prihlásiť sa online