Konferencia Svetový deň kvality

Každoročne pre Vás pripravujeme najprestížnejšieho podujatie v oblasti kvality na Slovensku konaného k príležitosti svetového dňa kvality. Tento rok pripravujeme už 26. ročník tejto medzinárodnej konferencie.


25. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality
25.th International Quality Conference on the occasion of the World Quality Day and European Quality Week

7. – 8. novembra 2019, hotel Patria, Štrbské Pleso

Motto: Znovuobjavenie kvality / Rediscovering Quality

Žijeme v dobe charakteristickej rýchlymi zmenami, ktorým všetci čelíme. Nadišiel čas pre profesionálov venujúcich sa manažérstvu kvality, aby sme spoločne znovu objavili, čo kvalita v súčasnosti znamená. V rôznych častiach sveta, v rôznych formách organizácií, v rôznych sektoroch a oblastiach podnikania. Nepremeškajte príležitosť zapojiť sa do spoločného objavovania nových definícií kvality a jej významov. Oslávte s nami 25. ročník konferencie Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, konferencie všetkých profesionálov kvality a jej sympatizantov. Zúčastnite sa debaty zameranej na definíciu Kvality budúcnosti, na definíciu kvalitnej budúcnosti.  Nech už ju nazveme Kvalita 4.0 , Kvalita 2020 či iným názvom.

Tento ročník konferencie bude zameraný a  spojený s témami, ktoré definujú nové trendy a budúcnosť kvality. Naším mottom bude: „Toto je čas znovu objaviť, čo kvalita dnes znamená.“ Prijmite pozvanie na podujatie, v rámci ktorého skĺbime prednášky s diskusiou v kuloároch na aktuálne témy z oblasti systémov manažérstva a ich ďalšom smerovaní. Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu